загрузка...

Нові автореферати

Еколого-економічні засади управління земельними відносинами
2012-12-06

У дисертаційній роботі розроблено теоретико-методологічні засади управління земельними відносинами, розкрито основні аспекти власності на землю, досліджено методологічне забезпечення еколого-економічного управління


Механізм валютного регулювання в Україні
2012-12-06

У дисертації поглиблено теоретико-методологічні засади механізму валютного регулювання в Україні. Визначено особливості та проблеми розвитку механізму валютного регулювання в Україні


Профілактика кандидо-асоційованого альвеоліту
2012-12-06

Дисертація присвячена питанням профілактики та лікування кандидо-асоційованого альвеоліту, з використанням лікувально-профілактичної пов'язки, що складається з препарату "Трикален", що містить метронідазол і міконазол та ліофілізованого ксенодермотрансплантату


Основоположні принципи права як інтегруючий елемент правової системи України
2012-12-06

Дисертація є першим у вітчизняній юридичній науці загальнотеоретичним монографічним дослідженням ролі основоположних принципів права як інтегруючого елементу правової системи


Особистісна реалізованість людини в онтогенезі
2012-12-06

В дисертації викладено результати теоретико-методологічного обґрунтування та емпіричного вивчення феномену особистісної реалізованості – психічного образу, в якому відображено суб’єктивно незадовільну оцінку результатів, перебігу та перспектив реалізації особистісного потенціалу людини


Теплоізоляційні матеріали на основі модифікованих лужних алюмосилікатних композицій, здатних до спучування
2012-12-06

Дисертаційна робота присвячена питанням розробки ефективних теплоізоляційних матеріалів, отриманих на основі модифікованих лужних алюмосилікатних композицій, здатних до спучування


Робота та розрахунок сталевих нагельних з´єднань дерев´яних конструкцій за повторних навантажень
2012-12-06

Дисертація присвячена вивченню впливу одноразових та малоциклових навантажень різного рівня на несучу здатність та деформативність цвяхових з'єднань дерев'яних конструкцій.


Психологічний супровід професійного розвитку майбутнього психолога у вищому навчальному закладі
2012-12-06

У дисертації досліджено проблему професійного розвитку майбутніх психологів у вищому навчальному закладі. Визначено сутність цього явища як складової динамічної структури. Розкрито структуру готовності до професійної діяльності


Роль парламентських політичних партій у формуванні політики національної безпеки України
2012-12-06

В роботі доводиться, що парламентські політичні партії реально впливають на забезпечення національної безпеки на всіх стадіях процесу – від вироблення концепцій і стратегій до реалізації та контролю.


Організаційно-економічний механізм формування інноваційної культури підприємства
2012-12-06

Дисертація присвячена дослідженню теоретичних і практичних проблем розробки організаційно-економічного механізму формування інноваційної культури підприємства. Визначено місце інноваційної культури в системі організаційної культури підприємства. Удосконалено концептуальні підходи до змін організаційної культури. Систематизовано за пірамідою потреб А. Маслоу управлінські технології зарубіжних підприємств, спрямовані на формування інноваційної культури, удосконалено методичні підходи до діагностики організаційної культури, зокрема її інноваційного типу