загрузка...

Нові курсові

Оптимізація системи управління документообігу ЗНЗ
2012-12-11

Структура і функції служби діловодства умови для видання та зберігання документації, автоматизація діловодства.Сутність та особливості документування діяльності загальноосвітнього навчального закладу.Методологічні основи дослідження системи документообігу


Порівняльна характеристика політичних систем США і Канади
2012-12-07

Порівняльна характеристика політичних систем США і Канади, спільні та відмінні риси.Значення Президента і Конгресу в політичній системі США


Вашингтонська конференція та договір дев´ятьох держав
2012-12-07

Версальсько-вашингтонська система: позитивне значення і недоліки.Проблема скорочення важких морських озброєнь і встановлення нового співвідношення морських сил.Основні етапи проведення Вашингтонської конференції


Розвиток інформаційних технологій на страховому ринку України
2012-12-06

Головні напрями розвитку нових технологій у страхових компаніях України, їхні основні складові та характеристики. Аналіз окремих страхових технологій та їхнє значення у підвищенні ефективної діяльності страховиків


Реструктуризація банків як чинник підвищення конкурентоспроможності вітчизняних банків
2012-12-06

Шляхи вдосконалення реструктуризації банків в Україні. Методологічні аспекти дослідження банківської реструктуризації.Основні проблеми реструктуризації банків в Україні


Конституційно правовий статус органів конституційного контролю Німеччини та США
2012-12-06

Уряд в системі вищих органів виконавчої влади Німеччини. Структура й порядок формування.Порівняльна характеристика судової системи США та Німеччини.Вищі органи державної влади в Німеччині та США


Купальські обряди української літератури другої половини 19 століття
2012-12-06

Визначення поняття та структурних компоненті купальського обряду.Загальна характеристика купальської обрядовості в Україні.Купальські обряди другої половини 19 століття


В чому полягає зміст соціальної філософії консерватизму
2012-12-05

Посткласичні концепції традиції та консервативні стратегії соціального розвитку. Особливості консервативних стратегій соціального розвитку. Проблема ідентичності сучасного консерватизму


Розробка системи інформаційного забезпечення базової діяльності фірми
2012-12-05

Методи розробки системи інформаційного забезпечення базової діяльності фірми.Використання спеціалізованих періодичних видань для інформаційного забезпечення фірми.Теоретико-методологічні основи системи інформаційного забезпечення базової діяльності фірми


Ринок товарів та послуг та його особливості в сучасній Україні
2012-12-05

Проблеми та перспективи функціонування ринку товарів і послуг в Україні.Функціональні стратегії підприємництва на ринку товарів і послуг.Підприємство та підприємництва на ринку товарів і послуг