загрузка...

Нові реферати

Етапи розробки проекту в медицині
2012-12-11

Етапи планування і управління проектом.Поняття проекту і проектного циклу.Попередня стадія розробки й аналізу проекту


Гігієна лікарні
2012-12-11

Гігієнічні вимоги до земельної ділянки й планування території лікарні.Санітарна охорона ґрунту.Медичні огляди, особиста гігієна працівників харчових об’єктів


Рынок и социальная защищенность
2012-12-11

Роль социальной защищенности населения в рыночной экономике.Понятие и значение социальной защищенности


Фінанси підприємства
2012-12-11

Сутність, призначення і роль міжнародних фінансів.Джерела формування доходів і напрями видатків: Пенсійний фонд; Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття; Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві; Фонд України соціального захисту інвалідів


Ціннісно-орієнтаційна діяльність людини. Цінності і їх різновиди
2012-12-11

Основні функції цінностей в житті людини.Джерела та формування ціннісні орієнтації у системі людської діяльності.Класифікація цінностей та їх характеристика


Етичні погляди Кароля Войтили
2012-12-11

У своїй учительській діяльності Церква займається моральними питаннями, піднімає свій голос, коли виникають етичні проблеми


Класичні проблеми, розділи і функції філософії
2012-12-11

Основні розділи та проблеми філософії.Характеристика основних функцій філософії


Логіко-філософський трактат Л.Вітгенштайна як теоретична основа верифікаціонізму
2012-12-11

Значення ідей Вітґенштайна велике, проте їх інтерпретація, як показали декілька десятиліть активної роботи в цьому напрямі, представляє велику трудність


Теоретичне обґрунтування філософських проблем освіти і виховання в німецькій класичній філософії
2012-12-11

Значення та сутність поняття «освіта» (на прикладі німецької філософії кінця XVІІІ - початку XІХ ст.Освіта як "розвиток задатків" у Канта і Фіхте


Доходність, ризик та ковариація акцій на основі історичних даних
2012-12-11

Розрахунки дохідності ринку акцій в нових європейських країнах.Дохідність та ризиковість ринку акцій нових європейських країн.Індекси нових ринків акцій та їхні характеристики