загрузка...

Нові шпаргалки

Міжнародна економіка: теоритичні питання до екзамену
2012-12-06

Показники розвитку структури та результатів міжнародної торгівлі.Переваги та недоліки міжнародного руху капіталу для країн-донорів та країн-реціпієнтів.Економічні ефекти міжнародної трудової міграції для країн--донорів та країн-реципієнтів


Фінансове право України
2012-12-05

Фінансова діяльність Рахункової палати, Міністерства фінансів Фінансова діяльність Рахункової палати, Міністерства фінансів України, органів Державного казначейства, Державної контрольно-ревізійної доходів служби в Україні


Судова бухгалтерія
2012-12-04

Правові підстави призначення і проведення судових експертиз.Особливості призначення судово-бухгалтерської експертизи у справах про адміністративні правопорушення.Предмет судово-бухгалтерської експертизи


Спортивна гімнастика
2012-12-04

У всій різноманітності умов спортивної боротьби змагання мають ряд загальних психологічних особливостей.Велику роль у формуванні культури рухів і створенні основи технічної підготовки гімнастів відіграє хореографічна підготовка


Зовнішньоекономічна діяльність
2012-12-03

Основні інструменти державної політики щодо стимулювання експорту.Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та їх функції.Митна вартість: сутність поняття, методи визначення. Вантажна митна декларація


Державне будівництво та місцеве самоврядування
2012-12-03

Верховна Рада займає провідне місце серед вищих органів державної влади, у першу чергу завдяки своїм законодавчим повноваженням, а також виступає в якості центральної ланки політичної системи України


Фінансовий трейдинг
2012-11-13

Види фінансового трейдингу. Класифікація трейдингових операцій. Фактори, що впливають на ціни фінансових активів. Класифікація факторів


Документознавство
2012-11-11

Бібліографічний опис документа під заголовком, що містить назву організації (ім'я колективного автора).Видавничо-книготорговельна бібліографія: визначене поняття, зміст, види, система посібників


Філософія: відповіді на питання
2012-11-10

Світогляд як продукт духовного практичного ставлення людини до світу.Філософські ідеї представників Кирило-Мефодіївського товариства.Поняття наукового методу аналізу і синтезу, індукція, дедукція


Адміністративний менеджмент
2012-10-30

Особливості організації в Україні органів місцевого самоврядування.Президент України в системі органів державної влади та особливості організації його роботи.Управління персоналом органів державної влади як соціальна система